Jaarverslag 2022

For the Future
of Farming

Bericht van de Raad van bestuur

Alles in ogenschouw nemende, zijn we tevreden over de resultaten van ForFarmers over het afgelopen jaar.

Onze medewerkers hebben zich enorm ingezet om onze boeren op tijd en volgens afspraak te beleveren.

ForFarmers in het kort

9 mT
Volume Total Feed
circa 9 mT
67%
Ca. 67% van voeringrediënten niet geschikt voor menselijke consumptie
35
Productielocaties
26.000
Meer dan
26.000 klanten
2.500
Ongeveer 2.500
medewerkers in 2022
EU
Gevestigd in Nederland
(hoofdkantoor), België,
Duitsland, Polen en het
Verenigd Koninkrijk
AScX
Sinds 2016 genoteerd aan
Euronext Amsterdam
AA
AA-status in
MSCI ESG rating

KerncijfersOmzet

3.315 € x miljoen 2021: 2.671 mlnBrutowinst

494,8 € x miljoen 2021: 436,3 mln


Onderliggende
EBITDA

76,1 € x miljoen 2021: 78,2 mln


Onderliggend
bedrijfsresultaat
(EBIT)

38,9 € x miljoen 2021: 40,7 mln
ROACE EBIT

7,8% 2021: 8,4%Dividend
per aandeel

0,20 2021: 0,19 + 0,10

Uitstoot
broeikasgassen
productie

12,0 (kg CO2 per ton) 2021: 18,6 kg

Uitstoot
broeikasgassen
logistiek

8,0 (kg CO2 per ton) 2021: 8,0 kg


Verantwoorde
soja en palmolie

75% soja 70% palmolie 2021: 75% / 70%
Genderdiversiteit

22% (% vrouwen) 2021: 22%
LTI's

17 2021: 28Voerveiligheids-
incidenten

5 2021: 3

Wie we zijn en wat we doen

Onze missie:

For the Future
of Farming

Met onze missie ‘For the Future of Farming’ tonen we ons vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. We zetten ons in voor een verantwoorde voedselproductie, de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een verdere verduurzaming van de agrarische sector en maatschappij.

Onze strategie:

Strategie 2025

We stellen ons ten doel om door innovatieve voerconcepten te leveren, met meer digitalisering en nog betere dienstverlening aan klanten, bij te dragen aan een duurzame veehouderij en autonoom te kunnen groeien. Daarnaast zetten we in op groei door overnames.

Onze duurzaamheidsagenda:

Going Circular

Laagwaardige ingrediënten omzetten in kwalitatief hoogwaardig voedsel, zonder verspilling en zonder vervuiling: onze bijdrage aan de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd de impact van de voedselproductie op klimaat en natuur te verminderen.

Downloads
Jaarverslag 2022 (volledig) Bericht van de CEO Resultaten 2 Onze missie For the Future of Farming Onze strategie Build to Grow 2025 Onze duurzaamheidsagenda Going Circular